Van weg naar water

Heropleving van het vrachtvervoer over kleine binnenwateren door de introductie van een nieuw navigatieconcept.

Over Watertruck

Wat is Watertruck?

Watertruck is een innovatief concept voor goederenvervoer op de kleine waterwegen (CEMT I-IV), dat het economisch potentieel van een regio kan ontgrendelen door het gebruik van kleine, zelf-aangedreven of niet-aangedreven, gestandaardiseerde duwbakken.

Gecombineerd met kleine of grote milieuvriendelijke duwboten, ingezet bij de konvooivaarten, zorgt het concept voor een maximale flexibiliteit van de activiteiten met behoud van een maximaal regionaal bereik door de kleine binnenwaterwegen te verbinden met het TEN-T netwerk.

Het Watertruck concept voorziet een universeel standaard ontwerp voor verschillende types van kleine duwbakken, die aangepast kunnen worden om aan de operationele vereisten van een specifieke goederenstroom te voldoen. Voortstuwing, luiken, pomp-, hef-, laad- en lossystemen, een kleine kraan, enz. kunnen toegevoegd of verwijderd worden zonder een al te grote impact op het algemene casco.

De standaard duwbakken zijn ontworpen om verschillende goederensoorten te verschepen en om een verhoogde draagcapaciteit (zowel in gewicht als volume) te hebben.

De operationele en economische haalbaarheid van het concept werd onderzocht in het Interreg project Watertruck  dat liep van 2010 tot 2014.
Hierin werd vastgesteld dat er een nood is aan innovatie en aan een masterplan voor de toekomst van het transport op kleine waterwegen in Europa waardoor de concurrentiepositie tov het wegtransport verbetert.

Watertruck+

Het Watertruck+ project, een TEN-T/CEF-project, beoogt een oplossing te realiseren die complementair is met de bestaande binnenvaart. Het doel is de markt uit te rusten met business cases voor een grote Europese vloot van vaartuigen door het Watertruck concept in verschillende Europese regio’s uit te rollen.

Als eerste stap zullen bepaalde standaarden uitgewerkt worden om de interoperabiliteit van de vaartuigen te verbeteren, zowel qua vaargebied als qua ladingstype. Binnen deze eerste stap in de Europese uitrol zal een kleine vloot gebouwd en ingezet worden in een testfase, waarbij een vastgelegd volume aan goederen per jaar verscheept wordt.

De schepen zijn specifiek gebouwd om ingezet te worden op geïdentificeerde goederenstromen. Het project heeft tot doel de nieuwe Watertrucks te gebruiken op goederenstromen die niet vervoerd worden door de bestaande vloot, waardoor het marktaandeel van het binnenvaarttransport in de Europese modal split vergroot wordt.

Bovendien brengt de constructie van de vaartuigen een inspanningsverplichting met zich mee om, gedurende de uitvoer van de testfase, de CO2-emissie met ten minste 25% te verlagen ten opzichte van de bestaande binnenvaartvloot en om een emissieniveau van schadelijke stoffen te behalen dat ten minste voldoet aan de emissiecriteria van de EURO VI norm voor wegtransport of equivalent.

Uit deze testfase zullen we meer leren over:

Deze parameters zullen gecombineerd worden met een financiële toolbox. Deze financiële toolbox zal beschikbare financiële instrumenten bevatten die de uitrol van het concept in Europa ondersteunen. De operationele parameters en de financiële toolbox zullen resulteren in een masterplan dat bestaat uit business cases voor de nieuwbouw van een vloot van Watertrucks doorheen Europa en dit onder impuls van private investeringen.

 

Videos

Bekijk hier de animatievideo van Watertruck+.

 

Oproepen en Calls

 

Bestek voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten met betrekking tot het ontwerpen van duwboten in het kader van Activity 4 van het project “Watertruck+ (gesloten)

Publicatiedatum: 08 september 2017
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

Via deze linken kunt u de nodige documenten terugvinden: bestek specificaties van de opdrachtinschrijvingsformulier.

Uiterlijke tijdstip van ontvangst van kandidaturen is 14 september 2017 om 17 uur.

Bestek Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten met betrekking tot bouwbegeleiding en technische ondersteuning in het kader van Activiteit 5 van het project Watertruck+ (gesloten)

Publicatiedatum: 07 maart 2017
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met Belgische bekendmaking

Via deze link kunt u de specificaties van deze opdracht terugvinden.

Uiterlijke tijdstip van ontvangst van kandidaturen is 31 maart 2017 om 12 uur.

Call II Watertruck+ operatoren (gesloten)

Publicatiedatum: 16 september 2016

De raad van bestuur van bvba Watertruck+ heeft beslist om een tweede marktverkenning te starten om extra operators bij het project te betrekken.

Via deze link kunt u de specificaties van deze open oproep, genaamd Call II, terugvinden.

Uiterlijke tijdstip van ontvangst van kandidaturen is 10 oktober 2016 om 10uur.

Oproep constructie Watertruck+ (gesloten)

Publicatiedatum: 14 Juli 2016

Als eerste stap binnen Watertruck+ worden er een aantal standaarden vastgelegd die een zekere uniformiteit en uitwisselbaarheid van deze vaartuigen garanderen en een kostendaling met zich meebrengen. Ook het standaardontwerp van de bakken wordt gemaakt.

Vervolgens zal er een kleine vloot van (zelfvarende) duwbakken en duwboten gebouwd worden om binnen een proefomgeving een opgelegd volume per jaar mee te verschepen.

De eerste stappen binnen de aanbestedingsprocedure zijn gezet.
Hierbij vindt u de link naar de publicatie van de duwbakken en de duwboten.

Deadline voor ontvangst van kandidaturen is 12 augustus om 15u.

Op basis van de bevindingen uit dit proefproject zal er een masterplan opgesteld worden voor de constructie en financiering van een grote Europese Watertruck vloot.

Nieuws

`
Watertruck+ op TEN-T Days

Ten-T Van 20 tot 22 juni vonden de TEN-T Days plaats in Rotterdam. Watertruck+ was vertegenwoordigd op de beursvloer en mocht ondermeer Vlaams minister Ben Weyts verwelkomen aan de stand.

`

02/05 – Technische Informatiesessies: 24-26 mei 2016, Gorinchem

Vanaf 2017 worden 31 vaartuigen gebouwd. Hiervoor wensen de partners en investeerders binnen Watertruck+ zich te informeren over de laatste innovaties in de binnenvaart. Marktspelers die innovatieve diensten of producten aanbieden in deze categorieën, worden uitgenodigd om hun organisatie, diensten en/of producten te presenteren aan de partners van Watertruck+ tijdens de technische informatiesessies die doorgaan op 24 tot 26 mei tijdens de Maritime Industry beurs in Gorinchem (NL). Klik hier voor meer informatie

26/03 – De Vlaamse Regering heeft groen licht gegeven voor de oprichting van een publiek vehikel dat Watertruck+ op grote schaal introduceert op de Vlaamse waterwegen.

Een zogenaamde ‘Special Purpose Vehicle’ (SPV) overkoepelt de Vlaamse waterwegbeheerders, Waterwegen en Zeekanaal nv en NV De Scheepvaart, en het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM), zodat Watertruck+ snel vorm kan krijgen. Concreet gaat die SPV een vloot bouwen van 3 duwboten en 28 duwbakken. Dankzij de structuur van de SPV kunnen private partners mee instappen in het project.

Contact

Contact

 

Verificatie

Watertruck+ bvba
Oostdijk 110
B-2830 Willebroek
info@watertruck.eu
Naar boven