19 mar2019


Die ersten vier Watertruck+ Binnenschiffe ausgeliefert

Heute erhielt die Unternehmensgruppe De Cloedt die ersten 4 Watertruck+ Binnenschiffe. Die Gruppe De Cloedt, die in den Bereichen Baggerarbeiten und Bodenreinigung tätig ist, transportiert jährlich rund 100.000 Tonnen über die Straße. Mit der Ankunft dieser Binnenschiffe kann so ein Teil des Transports auf die Wasserstraße verlagert werden.

Die Binnenschiffe sind nach dem “Plug-and-Play”-Prinzip gebaut, so dass sie Schüttgut, Container und Schlamm transportieren können. Aufgrund ihrer geringen Größe können sie auf Wasserstraßen der Klasse I eingesetzt werden. Die gelieferten Schiffe können sich auch autonom fortbewegen. Inwieweit sie auch in der Zukunft selbstfahrend werden, wird derzeit geprüft.

Wenn alles nach Plan läuft, wird die Watertruck+ Flotte der Unternehmensgruppen De Cloedt und André Celis aus 18 Schiffen bestehen.

05 mar2019


The delivery of the first 4 Watertruck+ barges

Today, Group De Cloedt has received the first 4 Watertruck + barges. Group De Cloedt, which is active in dredging and soil cleaning, transports some 100,000 tons via the road annually. With the arrival of these barges, they are able to shift a part of their transport to the waterway.

The barges are built according to the ‘Plug and Play’ principle, allowing them to transport bulk, containers and silt. Due to their limited size, they can be used on class I waterways. The delivered items can sail autonomously. To which degree, they will also be self-propelled in the future is still currently under investigation.

If everything goes according to plan, the Watertruck+ fleet of Group De Cloedt and André Celis will consist of 18 barges.

05 mar2019


Eerste vier Watertruck+ duwbakken afgeleverd

Vandaag mocht Group De Cloedt de eerste 4 Watertuck+ duwbakken in ontvangst nemen. Group De Cloedt, actief in baggerwerk en grondreiniging, vervoert jaarlijks enkele 100.000 ton via de weg. Met de komst van deze duwbakken kunnen ze een deel van het transport verplaatsen naar de waterweg.

Vandaag mocht Group De Cloedt de eerste 4 Watertruck+ duwbakken in ontvangst nemen. Group De Cloedt, actief in baggerwerken en bodemsanering, vervoert jaarlijks zo’n 100.000 ton over de weg. Met de komst van deze duwbakken kunnen ze een deel van het transport naar de waterwegen verplaatsen.

De bakken zijn uitgerust volgens het ‘plug and play’-principe waardoor ze zowel bulk, containers als slib kunnen vervoeren. Door hun kleine afmetingen zijn ze inzetbaar op klasse I-waterwegen. De afgeleverde exemplaren kunnen bovendien autonoom varen. In welke mate ze in de toekomst ook zelfvarend zullen zijn, wordt momenteel nog onderzocht.
Als alles volgens plan verloopt, zal de uiteindelijke Watertruck+ vloot van Group De Cloedt en André Celis uit 18 duwbakken bestaan.

05 mar2019


Livraison des quatre premières barges Watertruck+

Le Groupe De Cloedt a reçu aujourd’hui les quatre premières barges Watertruck+. Le Groupe De Cloedt, actif dans le dragage et le nettoyage des sols, transporte chaque année environ 100 000 tonnes par la route. Grâce à ces barges, ils sont maintenant en mesure d’effectuer une partie du transport par voie maritime.


Les barges sont équipées selon le principe « plug and play », ce qui leur permet de transporter de la boue ainsi que des marchandises en vrac ou par conteneurs. Grâce à leur taille limitée, elles peuvent être utilisées sur des voies navigables de classe I. Les modèles livrés peuvent en outre naviguer de manière autonome. Une étude visant à déterminer dans quelle mesure elles navigueront effectivement de manière autonome dans le futur est en cours.


Si tout se passe comme prévu, la flotte finale de Watertruck+ du Groupe De Cloedt et d’André Celis sera composée de 18 barges.

Watertruck+ gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek aan Watertruck+ voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Ik ga akkoord